Tijdens mijn werkoverleg met Monique, mijn HR-adviseur sprak ik over de drang om sneller verbeteringen te willen realiseren dan soms mogelijk is. De energie en overtuiging waarmee je als relatieve buitenstaander veranderingen teweeg wil brengen kent zijn grenzen. Het opzoeken van deze grens is, wat mij betreft, een belangrijke rol van een interim-manager die […]