Iets dat deel uit is gaan maken van onze ervaring is nooit weg.

W.E. Channing (1780 – 1842)

aim4_bussum_simone-kerstiens_20151120_sunnygardeur_0025srgb-8-li

 

Ervaring

Veridux | Tiel

Interim-manager / adviseur  juni 2014 – heden

Vanuit mijn ondernemende en idealistische visie op leiderschap is Veridux opgericht. Veridux staat voor eerlijke leider en sluit volledig aan bij mijn missie en visie. Ik richt me op:

 • Interim managementopdrachten voor midden en hoger management in zorg en welzijn;
 • Project- en adviesopdrachten in zorg en welzijn;
 • Audits voor kwaliteitsinstituten;
 • Coaching voor professionals.

Opdrachten

Clustermanager Poliklinieken a.i. AMC | Amsterdam

Januari 2016 – heden

 • Integraal eindverantwoordelijk voor poliklinieken snijdende specialismen: Chirurgie, Urologie, Plastische Chirurgie, Orthopedie, Traumatologie, Gynaecologie en verloskunde, Dermatologie, KNO, Oogheelkunde, Kindergeneeskunde, Neurologie en Neurochirurgie;
 • Aansturen coördinatoren (6 fte) en indirect medewerkers (120 fte);
 • Opstellen en uitvoeren beleid divisie Poliklinieken;
 • Optimaliseren van werkprocessen en invoering Epic;
 • Uitvoering geven aan kwaliteitsbeleid conform JCI-normering.

Waarnemen MT-lid en manager behandeling Stichting Zorgcentra Rivierenland | Tiel

April 2015 – februari 2016

 • Aansturen managers (behandeldienst, GRZ-afdelingen) – indirect 80 fte / 150 medewerkers;
 • Afsluiten contracten met zorgverzekeraars op het gebied van eerstelijnszorg en GRZ;
 • Opstellen en uitvoeren plan optimaliseren Geriatrische Revalidatie Zorg;
 • Opstellen begroting behandeldienst en GRZ-afdelingen;
 • Vertegenwoordigen van de Stichting richting externe partners.

Reorganiseren Team Verblijf Visio Het Loo Erf | Apeldoorn

Januari 2015 – Juli 2015

 • Aansturen Team Verblijf;
 • Analyseren van organisatiesituatie;
 • Opstellen reorganisatieplan;
 • Uitvoeren reorganisatie (inclusief ontslag 5 medewerkers, formeren nieuw team, opstellen nieuw beleid);
 • Nauwe afstemming en samenwerking met medezeggenschapsraden (OR en CR).

Waarnemen manager behandeling Stichting Zorgcentra Rivierenland

September 2014 – Januari 2015

 • Reorganiseren van de behandeldienst (van aanbod gestuurd, naar vraag- en doelgroepgericht);
 • Aansturen behandeldienst – 6 disciplines / 30 fte / 50 medewerkers;
 • Afsluiten contracten met zorgverzekeraars op het gebied van eerstelijnszorg en GRZ;
 • Opstellen van de begroting 2015.

Coachingstraject vakgroep klinische geriatrie in algemeen ziekenhuis

September 2014 – heden

Ziekenhuis Rivierenland | Tiel

Zorgmanager Schouwende Specialismen (MT-lid) juni 2010 – september 2014

Verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen en uitvoeren van strategisch en tactisch beleid in het cluster schouwende specialismen (Cardiologie, Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde, Neurologie, Dermatologie, Reumatologie, Klinische Geriatrie, Psychiatrie, Revalidatiegeneeskunde);
 • Opstellen van de exploitatiebegroting en bewaken van het toegewezen budget (9,8 miljoen euro per jaar);
 • Behalen van de productieafspraken (7 miljoen euro per jaar);
 • Bewaken van het personeelsbeleid (ongeveer 300 fte);
 • Initiëren en bewaken van projecten binnen en buiten het cluster Schouwende Specialismen, bijvoorbeeld:
  • Opzetten polikliniek in Beneden-Leeuwen;
  • Ontwikkelen, aansturen en bewaken van het programma gastvrijheid van het ZRT;
  • Executive voor drie VMS-thema’s voor de gehele instelling.
 • Vertegenwoordigen van het managementteam in diverse in- en externe commissies en stuurgroepen (o.a. klachtencommissie, voorzitter overleg regionale zorginstellingen, lid dagelijks bestuur oncologiecommissie).
 • Vertegenwoordigen van het ziekenhuis in alle projecten rondom ouderenzorg in Tiel.
 • Verzorgen en opzetten van trainingen.
 • Draaien van directiedienst.

NIAZ | Utrecht

Externe NIAZ-auditor januari 2009 – heden

Verantwoordelijkheden:

 • Uitvoeren van externe audits in zorginstellingen op basis van kwaliteitsnorm zorginstellingen;
 • Opstellen van auditrapportage naar aanleiding van de visitatie.

Ziekenhuis Rivierenland | Tiel

Unitmanager Cardiologie maart 2007 – juni 2010

Verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid (60 fte);
 • Zorgen voor een maximale afstemming van zorgvraag en zorgaanbod en daarmee voor een stabiele productie van de afdelingen;
 • Ontwikkelen van afdelingsbeleidsplannen;
 • Opstellen van exploitatiebegroting en investeringenvoorstellen doen;
 • Bewaken van het toegewezen budget (+/- 3,0 miljoen euro);
 • Een bijdrage leveren aan het opzetten, leiden en uitvoeren van projecten binnen en buiten het ziekenhuis;
 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid op de diverse afdelingen.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis | Nijmegen

Teamleider afdeling CCU januari 2006 – maart 2007

Diaconessenhuis | Leiden

Afdelingshoofd verpleegafdeling cardiologie en functie-afdeling januari 2003 – januari 2006

Diaconessenhuis  | Leiden – Praktijkopleider juni 2002 – januari 2003

Leyenburg Ziekenhuis | Den Haag – Cursusleidster IC/CCU maart 2000 – juni 2002

Westeinde Ziekenhuis | Den Haag – CCU-verpleegkundige juli 1998 –maart 2000

Diverse instellingen – A-verpleegkundige juni 1997–juli 1998

Opleiding

Master of Health Administration TIAS

April 2016 – juli 2017

Afstudeerthesis ‘interne en externe servicekwaliteit’ beoordeeld met een acht

Collegereeks Psychologie voor Managers Focus ism Neyenrode University

2015 – 2016

Instituut voor management en bedrijfskunde, Amstelveen en Keele University, UK

Executive Bedrijfskunde (BBA) Diploma juni 2009, geslaagd met Honors

 • Afstudeeronderwerp: ‘Zorgeenheidsjaarplannen in het ZRT’

NIAZ, Utrecht

Externe NIAZ-auditor Certificaat januari 2009

Hogeschool Leiden

Tweedegraads Lerarenopleiding Verpleegkunde Diploma juni 2001

Samenwerkende Care Opleidingen / Westeinde Ziekenhuis, Den Haag

Aantekening Cardiac Care verpleegkunde Diploma augustus 1999

Opleidingsinstituut Florence Nightingale / Bronovo Ziekenhuis, Den Haag

Inservice A-verpleegkunde Diploma juli 1997

Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag

Propedeusejaar 1993

Christelijk Lyceum Dr.W.A. Visser ’t Hooft, Leiden

Cursussen / coaching

 • Individueel coachingstraject 20 uur (2012, 2013)
 • HMIMS (Hospital Major Incident Management and Support (2008, 2010)
 • ‘coachend leidinggeven’ (2007)
 • masterclass ‘de essentie van leiderschap’ (2006)
 • werkgerelateerde cursussen (roosteren, ziekteverzuimbegeleiding etc.)